Ổ cắm âm sàn Simon - Tây Ban Nha

Bảng giá update từ 15/06/202

STT MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ  GIÁ
 ( gồm VAT ) 
GHI CHÚ
1 SEF34P8 Ổ cắm âm sàn gồm  hạt điện thoại + hạt mạng ( vỏ vàng ) Cái     1,345,000  
2 SEF3888 Ổ cắm âm sàn gồm 3 hạt mạng ( vỏ vàng )  Cái     1,360,000  
3 SEF34P5 Ổ cắm âm sàn gồmhạt điện thoại+ tivi (vỏ vàng) Cái     1,320,000  
4 SEF38P8 Ổ cắm âm sàn gồm2 hạt mạng ( vỏ vàng ) Cái     1,330,000  
5 SEF3884 Ổ cắm âm sàn gồm 2 hạt mạng + điện thoại ( vỏ vàng ) Cái     1,360,000  
6 SEF3844 Ổ cắm âm sàn gồm hạt mạng + 2 điện thoại ( vỏ vàng ) Cái     1,320,000  
7 SEF38P5 Ổ cắm âm sàn gồm hạt mạng + tivi ( vỏ vàng ) Cái     1,310,000  
8 SEF3445 Ổ cắm âm sàn gồm 2 hạt điện thoại + tivi ( vỏ vàng ) Cái     1,305,000  
9 SEF3701 Ổ cắm âm sàn gồm ổ đơn 3 chấu đa năng + ổ 2 chấu ( vỏ vàng ) Cái     1,295,000  
10 SEF3708 Ổ cắm âm sàn gồm ổ đơn 3 chấu đa năng + hạt mạng ( vỏ vàng ) Cái     1,320,000  
11 SEF3704 Ổ cắm âm sàn gồm ổ đơn 3 chấu đa năng + hạt điện thoại ( vỏ vàng ) Cái     1,310,000  
12 SEF370H Ổ cắm âm sàn gồm ổ đơn 3 chấu đa năng + cổng HDMI ( vỏ vàng ) Cái     1,330,000  
13 SEF370U Ổ cắm âm sàn gồm ổ đơn 3 chấu đa năng + cổng USB ( vỏ vàng ) Cái     1,360,000  
14 SEF3845 Ổ cắm âm sàn gồm hạt mạng + điện thoại + tivi ( vỏ vàng ) Cái     1,330,000  
15 SEF3600 Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ cắm 3 chấu thường ( vỏ vàng ) Cái     1,330,000  
16 SEF3770 Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ cắm 3 chấu đa năng ( vỏ bạc ) Cái     1,345,000  
17 SEF44P8 Ổ cắm âm sàn gồm hạt  điện thoại + hạt mạng ( vỏ bạc ) Cái     1,345,000  
18 SEF4888 Ổ cắm âm sàn gồm 3 hạt mạng ( vỏ bạc ) Cái     1,360,000  
19 SEF44P5 Ổ cắm âm sàn gồm hạt điện thoại + tivi ( vỏ bạc ) Cái     1,320,000  
20 SEF48P8 Ổ cắm âm sàn gồm 2 hạt mạng ( vỏ bạc ) Cái     1,330,000  
21 SEF4884 Ổ cắm âm sàn gồm hạt mạng+ hạt điện thoại ( vỏ bạc ) Cái     1,360,000  
22 SEF4844 Ổ cắm âm sàn gồm hạt mạng + 2 hạt điện thoại ( vỏ bạc ) Cái     1,320,000  
23 SEF48P5 Ổ cắm âm sàn gồm hạt tivi + hạt mạng ( vỏ bạc ) Cái     1,310,000  
24 SEF4445 Ổ cắm âm sàn gồm 2 hạt điện thoại + tivi ( vỏ bạc ) Cái     1,305,000  
25 SEF4701  Ổ cắm âm sàn gồm ổ đơn 3 chấu đa năng + ổ 2 chấu( vỏ bạc ) Cái     1,295,000  
26 SEF4708 Ổ cắm âm sàn gồm ổ đơn 3 chấu đa năng + hạt mạng ( vỏ bạc ) Cái     1,320,000  
27 SEF4704 Ổ cắm âm sàn gồm ổ đơn 3 chấu đa năng + hạt điện thoại ( vỏ bạc ) Cái     1,310,000  
28 SEF470H Ổ cắm âm sàn gồm ổ đơn 3 chấu đa năng + HDMI ( vỏ bạc ) Cái     1,330,000  
29 SEF470U Ổ cắm âm sàn gồm ổ đơn 3 chấu đa năng + USB ( vỏ bạc ) Cái     1,360,000  
30 SEF4845 Ổ cắm âm sàn gồm  hạt mạng + hạt điện thoại + tivi ( vỏ bạc ) Cái     1,330,000  
31 SEF4600 Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ cắm 3 chấu thường ( vỏ bạc ) Cái     1,330,000  
32 SEF4700 Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ cắm 3 chấu đa năng ( vỏ bạc ) Cái     1,345,000  
33 SED9A100 Đế sắt cho ổ cắm âm sàn simon Cái        125,000  
 

zalo