CÔNG TẮC Ổ CẮM SIMON SERIES 50, CHUẨN VUÔNG

 

CÔNG TẮC ĐƠN

 Bộ Công tắc đơn 16AX AC250V - Switches, 16AX AC250V
51011B | 51012B | 51024B | 51023B | 51026B | Series 50 | Simon series 50

51011B

Bộ công tắc đơn, 1 chiều.

62,000 (VNĐ)

51023B

Bộ công tắc đơn 2 cực.

92,000 (VNĐ)

51012B

Bộ công tắc đơn, 2 chiều.

72,000 (VNĐ)

51026B

Bộ công tắc trung gian đơn.

127,000 (VNĐ)

51024B

Bộ công tắc đơn 2 cực, 2 chiều.

115,000 (VNĐ)

 
 Bộ Công tắc đơn có dải phản quang 10AX 250V~
51011BTY | 51012BTY | 51023BTY | 51024BTY | 51026BTY

51011BTY

Bộ công tắc đơn, 1 chiều có dải phản quang.

66,000 (VNĐ)

51023BTY

Bộ công tắc đơn 2 cực có dải phản quang.

97,000 (VNĐ)

51012BTY

Bộ công tắc đơn, 2 chiều có dải phản quang.

77,000 (VNĐ)

51024BTY

Bộ công tắc 2 cực, 2 chiều có dải phản quang.

115,000 (VNĐ)

51026BTY

Bộ công tắc trung gian đơn, có dải phản quang.

132,000 (VNĐ)

 Bộ công tắc đơn có đèn LED 10AX 250V~

51011BD

Bộ công tắc đơn, 1 chiều có đèn LED.

115,000 (VNĐ)

51012BD

Bộ công tắc đơn 2 chiều có đèn LED.

135,000 (VNĐ)

 Bộ công tắc đơn có đèn LED 20AX 250V~

52023BD

Bộ công tắc đơn, 1 chiều, 2 cực có đèn LED xanh.

262,000 (VNĐ)

52023B

Bộ công tắc đơn, 1 chiều, 2 cực có đèn LED đỏ.

262,000 (VNĐ)

52024BD

Bộ công tắc đơn, 2 chiều, 2 cực có đèn LED xanh.

348,000 (VNĐ)

52024B

Bộ công tắc đơn, 2 chiều, 2 cực có đèn LED đỏ.

348,000 (VNĐ)

 Bộ công tắc đơn có đèn LED 32AX 250V~

53223BD

Bộ công tắc đơn, 1 chiều, 2 cực có đèn LED xanh.

300,000 (VNĐ)

53223B

Bộ công tắc đơn, 1 chiều, 2 cực có đèn LED đỏ.

300,000 (VNĐ)

53224BD

Bộ công tắc đơn, 2 chiều, 2 cực có đèn LED xanh.

385,000 (VNĐ)

53224B

Bộ công tắc đơn, 2 chiều, 2 cực có đèn LED đỏ.

385,000 (VNĐ)

 

CÔNG TẮC ĐÔI

 Bộ công tắc đôi 10AX 250V~

51021B

Bộ công tắc đôi, 1 chiều.

86,000 (VNĐ)

51046B

Bộ công tắc trung gian đôi.

216,000 (VNĐ)

51022B

Bộ công tắc đôi, 2 chiều.

100,000 (VNĐ)

 Bộ công tắc đôi có dải phản quang 10AX 250V~
Công tắc đôi có dải phản quang vuông Simon

51021BTY

Bộ công tắc đôi, 1 chiều có dải phản quang.

91,000 (VNĐ)

51022BTY

Bộ công tắc đôi, 2 chiều có dải phản quang.

105,000 (VNĐ)

 Bộ công tắc đôi có đèn LED 10AX 250V~
51021BD | 51022BD | Công tắc đôi 1 chiều | Công tắc đôi 2 chiều | Công tắc đôi có đèn LED

51021BD

Bộ công tắc đôi, 1 chiều có đèn LED.

200,000 (VNĐ)

51022BD

Bộ công tắc đôi 2 chiều có đèn LED.

237,000 (VNĐ)

 

CÔNG TẮC BA

 Bộ công tắc ba 10AX 250V~

51031B

Bộ công tắc ba, 1 chiều.

114,000 (VNĐ)

51032B

Bộ công tắc ba, 2 chiều.

131,000 (VNĐ)

 Bộ công tắc ba có dải phản quang 10AX 250V~
51031BTY | 51032BTY | Công tắc ba vuông

51031BTY

Bộ công tắc ba, 1 chiều có dải phản quang.

119,000 (VNĐ)

51032BTY

Bộ công tắc ba, 2 chiều có dải phản quang.

136,000 (VNĐ)

 Bộ công tắc ba có đèn LED 10AX 250V~
51031BD | 51032BD

51031BD

Bộ công tắc ba, 1 chiều có đèn LED.

274,000 (VNĐ)

51032BD

Bộ công tắc ba, 2 chiều có đèn LED.

323,000 (VNĐ)

 

CÔNG TẮC BỐN

 Bộ công tắc bốn 10AX 250V~
51041B | 51042B | Công tắc bốn | Công tắc vuông 4

51041B

Bộ công tắc bốn, 1 chiều.

117,000 (VNĐ)

51042B

Bộ công tắc bốn, 2 chiều.

160,000 (VNĐ)

 Bộ công tắc 4 có dải phản quang 10AX 250V~
51041BTY | 51042BTY

51041BTY

Bộ công tắc bốn, 1 chiều có dải phản quang.

122,000 (VNĐ)

51042BTY

Bộ công tắc bốn, 2 chiều có dải phản quang.

165,000 (VNĐ)

 

NÚT NHẤN ĐƠN

 Nút nhấn đơn 10AX 250V~

51011BF Nút nhấn chuông Simon
51011BF

Bộ công tắc nút nhấn đơn.

63,000 (VNĐ)

51013BF

51013BF

Bộ công tắc nút nhấn đơn có đèn LED.

115,000 (VNĐ)

56301B
56301B

Bộ công tắc nút nhấn chuông.

87,000 (VNĐ)

 

56301BTY
56301BTY

Bộ công tắc nút nhấn chuông có dạ quang.

92,000 (VNĐ)

56302A
56302A

Bộ công tắc nút nhấn chuông có đèn báo "Không làm phiền"
(Sử dụng kèm B51022BD)

301,000 (VNĐ)

56303A | Nút chuông không làm phiền | Nút chuông khách sạn

56303A

Bộ công tắc nút nhấn chuông có đèn báo "Không làm phiền" và "Mời dọn phòng"
(Sử dụng kèm B51022BD)

390,000 (VNĐ)

 

D51022BD | Công tắc không làm phiền

D51022BD

Bộ công tắc đôi với hiển thị "Không làm phiền" và "Mời dọn phòng"

213,000 (VNĐ)

 

NÚT NHẤN ĐÔI

 Nút nhấn đôi 10AX 250V~

51021BF
51021BF

Bộ công tắc nút nhấn đôi

86,000 (VNĐ)

51023BF
51023BF

Bộ công tắc nút nhấn đôi có đèn LED

199,000 (VNĐ)

 

NÚT NHẤN BA

 Nút nhấn ba 10AX 250V~


51031BF

Bộ công tắc nút nhấn ba

106,000 (VNĐ)


51033BF

Bộ công tắc nút nhấn ba có đèn LED

269,000 (VNĐ)

 

Ổ CẮM VÀ CÔNG TẮC

 Bộ công tắc và Ổ cắm 10-13 AX 250V~
51076B

51076B

Ổ cắm 2 chấu, dùng cho chấu tròn và dẹt kèm theo công tắc 1 chiều, 10A 250V~

81,000 (VNĐ)

51074B

Ổ cắm 2 chấu, dùng cho chấu tròn và chấu dẹt kèm công tắc 2 chầu, 10A 250V~

90,000 (VNĐ)

 
51076BTY

51076BTY

Ổ cắm 2 chấu, dùng cho chấu tròn và dẹt kèm công tắc 1 chiều có dải phản quang.

86,000 (VNĐ)

57014BTY

Ổ cắm 2 chấu, dùng cho chấu tròn và dẹt kèm công tắc 2 chiều có dải phản quang.

94,000 (VNĐ)

 

51089B
51089B

Ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn kèm công tắc, 13A 250V~

123,000 (VNĐ)

45089 Ổ cắm đôi Simon 2 đế vuông

45089

Bộ ổ cắm đôi đa tiêu chuẩn có công tắc, 13A 250V~
Kích thước: Rộng 146mm, cao 86mm, Kích thước lắp đặt: 121mm.

320,000 (VNĐ)

Ổ CẮM

 Ổ cắm đơn, Ổ cắm đôi, Ổ cắm đa năng

Ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn | 51089 | Ổ cắm 3
51089

Ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn, 13A 250V~

104,000 (VNĐ)

51071
51071

Ổ cắm 2 chấu, dùng cho chấu tròn và chấu dẹt, 10A 250V~

52,000 (VNĐ)

 

51087 | Ổ cắm đôi Simon | Ổ cắm đôi | Ổ cắm đôi 3 chấu | Ổ cắm đôi kiểu âu mỹ
51087

Ổ cắm đôi 3 chấu kiểu Âu - Mỹ có tiếp đất, 16A 250V~

164,000 (VNĐ)

51072

51072

Ổ cắm đôi 2 chấu, dùng cho chấu tròn và dẹt, 10A 250V~

76,000 (VNĐ)

51080
51080

Ổ cắm 2 chấu, dùng cho chấu tròn và dẹt và ổ cắm đa tiêu chuẩn, 10A 250V~

130,000 (VNĐ)

 Ổ cắm điện thoại đơn, Ổ cắm điện thoại đôi, Ổ cắm điện thoại bốn

55214

55214

Ổ cắm điện thoại chuẩn RJ11
(Telephone socket for RJ11 connector)

149,000 (VNĐ)

Ổ cắm điện thoại | Ổ cắm điện thoại đôi | 55224 | Ổ cắm simon | Ổ cắm điện thoại vuông

55224

Ổ cắm điện thoại đôi chuẩn RJ11
(Twin telephone socket for RJ11 connector)

230,000 (VNĐ)

Ổ cắm điện thoại | Ổ cắm điện thoại bốn | 55244 | Ổ cắm simon

55244

Ổ cắm điện thoại 4 chuẩn RJ11
(Four telephone sockets for RJ11 connector)

443,000 (VNĐ)

 Ổ cắm TV, Ổ cắm FM

Ổ cắm Tivi | Ổ cắm Tivi 9,52mm | 55114 | Simon | Ổ cắm công tắc Simon

55114

Ổ cắm TV kích thước chuẩn 9,52 mm với 1 kết nối đầu vào chuẩn F có bảo vệ
(TV socket in standard size (9,52 mm) with shielded and F-type input connector)

144,000 (VNĐ)

Ổ cắm TV kết nối trực tiếp | Ổ cắm Tivi | Ổ cắm Tivi Simon | 55111

55111

Ổ cắm TV kết nối trực tiếp kích thước chuẩn 9,52mm và đầu vào chuẩn F
(TV socket in standard size (9,52mm) direct connection with F-type input connector)

94,000 (VNĐ)

Ổ cắm Tivi | Ổ cắm FM | Ổ cắm TV/FM | 55112

55112

Ổ cắm TV, Ổ cắm FM, bộ chia, kích thước chuẩn 9,52 mm, có bảo vệ và kết nối đầu vào chuẩn F
(TV/FM socket, splitter, in standard size (9,52 mm) with shielded and 2 F-type input connector

198,000 (VNĐ)

 

Công tắc ổ cắm cao cấp | Ổ cắm Tivi kích thước chuẩn | Ổ cắm Tivi có bảo vệ | Simon | 55113

55113

Ổ cắm TV kích thước chuẩn (9,52 mm) với một đầu ra có bảo vệ và đầu nối vào và ra chuẩn F.
(TV socket, in standard size (9,52 mm) with one way output serge protector and shielded F-type input and output connector)

198,000 (VNĐ)

Ổ cắm Tivi | Ổ cắm FM | Ổ cắm TV/FM | 55118

55118

Bộ ổ cắm FM và ổ cắm TV có chống nhiễu, dải tần rộng (5-1000MHz), kết nối đầu ra chuẩn F
(FM and TV outlet with shielded and wider frequency (5-1000MHz) and F type output connector)

162,000 (VNĐ)

Ổ cắm Tivi FM | Bộ chia tivi | Ổ cắm có bộ chia Tivi

55115

Ổ cắm TV/FM, bộ chia, kích thước chuẩn 9,52 mm, có bảo veeh và 1 kết nối đầu ra đầu vào chuẩn F
(TV/FM socket, splitter, in standard size (9,52 mm) with shielded and one F-type input and output connector)

182,000 (VNĐ)

 

Bộ 2 ổ cắm TV có chống nhiễu

55117

Bộ 2 ổ cắm TV có chống nhiễu, dải tần rộng (5-1000MHz), kết nối đầu ra chuẩn F
(Twin TV outlet with shielded and wider frequency (5-1000MHz) and F type output connector)

177,000 (VNĐ)

Ổ cắm Tivi đôi | Ổ cắm Tivi đôi simon | 55119 | Ổ cắm Tivi đôi kết nối trực tiếp

55119

Ổ cắm TV đôi, kết nối trực tiếp, kích thước chuẩn 9,52 mm với 1 kết nối đầu vào chuẩn F
(Twin TV socket, direct connection, in standard size (9,52 mm) with F-type input connector)

101,000 (VNĐ)

Ổ cắm Tivi tiêu chuẩn | Ổ cắm Tivi có chống nhiễu

55119S

Bộ ổ cắm TV tiêu chuẩn 9,52 mm và ổ cắm TV có chống nhiễu, dải tần rộng (5-1000MHz), kết nối đầu ra chuẩn F
(TV outlet in standard size 9,52mm and TV outlet with F-connector)

123,000 (VNĐ)

 

Ổ cắm Tivi chống nhiễu | Ổ cắm Tivi Simon | 55116

55116

Ổ cắm TV có chống nhiễu, dải tần rộng (5-1000MHz), kết nối đầu ra chuẩn F
(TV outlet with shielded and wider frequency (5-1000MHz) and F-type output connector

134,000 (VNĐ)

 

 Ổ cắm dữ liệu, mạng
Ổ cắm mạng điện | Ổ cắm mạng chuẩn Cat.5e | Ổ cắm mạng chuẩn Cat.6 | 55128S | 55218S6

55218S

Ổ cắm dữ liệu chuẩn RJ45 và Cat.5e
(Data socket for RJ45 connection and Cat.5e)

168,000 (VNĐ)

55218S6

Ổ cắm dữ liệu chuẩn RJ45 và Cat.6
(Data socket for RJ45 connection and Cat.6)

186,000 (VNĐ)

 
Ổ cắm mạng đôi | Ổ cắm mạng đôi chuẩn Cat.5e | Ổ cắm mạng đôi chuẩn Cat.6 | Ổ cắm data | Ổ cắm data đôi | 55228S | 55228S6

55228S

Bộ ổ cắm dữ liệu chuẩn RJ45 và Cat.5e
(Twin data socket for RJ45 connection and Cat.5e)

237,000 (VNĐ)

55228S6

Bộ ổ cắm dữ liệu chuẩn RJ45 và Cat.6
(Twin data socket for RJ45 connection and Cat.6)

256,000 (VNĐ)

 
Ổ cắm mạng 4 | Ổ cắm dữ liệu 4 | Ổ cắm data 4 | 55248S | 55248S6 | Ổ cắm mạng 4 simon

55248S

Bộ 4 ổ cắm dữ liệu chuẩn RJ45 và Cat.5e
(Four data socket for RJ45 connection and Cat.5e)

357,000 (VNĐ)

55248S6

Bộ 4 ổ cắm dữ liệu chuẩn RJ45 và Cat.6
(Four data socket for RJ45 connection and Cat.6)

479,000 (VNĐ)

 

 Ổ cắm điện thoại, Tivi và dữ liệu
Ổ cắm điện thoại và tivi vuông

55229S

Bộ ổ cắm điện thoại chuẩn RJ11 và ổ cắm dữ liệu chuẩn RJ45 và Cat.5e
(Telephone and data socket. Telephone RJ11 connector and data for RJ45 connection and Cat.5e)

230,000 (VNĐ)

55229S6

Bộ ổ cắm điện thoại chuẩn RJ11 và ổ cắm dữ liệu chuẩn RJ45 và Cat.6
(Telephone and data socket. Telephone RJ11 connector and data for RJ45 connection and Cat.6)

249,000 (VNĐ)

 

55302S

Bộ ổ cắn TV kết nối trực tiếp kích thước chuẩn 9,52 mm và ổ cắm dữ liệu chuẩn RJ45 và Cat.5e
(TV and data socket. Tivi direct connection in standard size 9,52 mm and data with RJ45 connector and Cat.5e)

230,000 (VNĐ)

55302S6

Bộ ổ cắn TV kết nối trực tiếp kích thước chuẩn 9,52 mm và ổ cắm dữ liệu chuẩn RJ45 và Cat.6
(TV and data socket. Tivi direct connection in standard size 9,52 mm and data with RJ45 connector and Cat.6)

249,000 (VNĐ)

 

55301

Bộ ổ cắm điện thoại chuẩn RJ11 và Ổ cắm TV chuẩn kết nối trực tiếp 9,52 mm
(Telephone and TV socket. Telephone for RJ11 connector and TV direct connection in standard size 9,52 mm)

214,000 (VNĐ)

 

 Thiết bị kiểm soát và điều chỉnh ánh sáng AC220V±10%
45E101 | 45E102

45E101

Chiết áp đèn sợi đốt (Công suất 500W)
(500W dimmer switch with incandescent load)

301,000 (VNĐ)

45E102

Chiết áp đèn sợi đốt (Công suất 1000W)
(1000W dimmer switch with incandescent load)

395,000 (VNĐ)

45E301 | Cảm biến bật đèn hồng ngoại | Cảm biến bật đèn sợi đốt

45E301

Hệ thống cảm biến hiện diện chuyển động dùng cho đèn sợi đốt công suất max 100W và LED, đèn huỳnh quang công suất max 60W
(Presence detector switch, incandescent max 100W and fluorescent max 60W load)

651,000 (VNĐ)

Cảm biến âm thanh, 45E401, Cảm biến giọng nói

45E401

Hệ thống bật đèn bằng âm thanh, giọng nói dùng cho đèn sợi đốt công suất max 100W
(Voice and light switch, incandes cent max 100W load)

468,000 (VNĐ)

Công tắc thời gian trễ, 54e501, công tắc thời gian

45E501

Công tắc đặt thời gian trễ dùng cho đèn sợi đốt công suất max 100W và đèn huỳnh quang / đèn tiết kiệm năng lượng công suất max 60W
(Touch time delay switch, incandescent max 100W fluorescent / energy-saving max 60W load)

432,000 (VNĐ)

 

 Thiết bị kiểm soát và điều chỉnh quạt AC 220V±10%
 

45E201

Chiết áp quạt công suất 200W
(200W fan speed control switch)

293,000 (VNĐ)

 

 Hệ thống âm thanh
 

55401

Ổ cắm loa
Speakers socket

118,000 (VNĐ)

Bộ đôi ổ cắm loa sử dụng trong hệ thống âm thanh Simon Series 50 55402

55402

Bộ 2 ổ cắn loa
Twin speakers socket

179,000 (VNĐ)

 

56409

Công tắc âm lượng quay 4 vị trí có và không có vị trí "Tắt"
(4-positions rotary channel switch and rotary volume switch without "off" position)

420,000 (VNĐ)

 

 Ổ cắm AV-S, Ổ cắm USB, Ổ cắm HDMI, Ổ cắm VGA, Ổ cắm tai nghe 3,5 mm
Ổ cắm AV-S Simon Series 50 55493

55493

Ổ cắm AV-S
(AV-S outlet)

501,000 (VNĐ)

Ổ cắm HDMI và Ổ cắm USB | Simon Series 50

55494

Ổ cắm USB và Ổ cắm HDMI
(USB-HDMI outlet)

343,000 (VNĐ)

Ổ cắm tai nghe

55495

Ổ cắm VGA và Ổ cắm tai nghe 3,5mm
(VGA-3,5 outlet)

239,000 (VNĐ)

 

 Thiết bị khác

51000 | Mặt che trơn | Mặt tre trơn vuông

51000

Mặt che trơn
(Blank plate)

26,000 (VNĐ)

50802

Đèn báo LED màu vàng, 2V, 5,5W, 220V, 50Hz
(LED pilot lamp, 2V 5,5V 220V~50Hz, yellow light)

304,000 (VNĐ)

154

Bộ mặt che chống nước cho công tắc. Kích thước: Rộng 96 mm x sâu 30mm x cao 112 mm
(Switch waterproof cover Size: 96 mm (w) x 30 mm (d) x 112 mm (h)

142,000 (VNĐ)

Mặt che nước cho ổ cắm Simon Series 50 155

155

Bộ mặt che chống nước cho ổ cắm Kích thước: Rộng 96 mm x Sâu 45 mm x Cao 112 mm
(Socket waterproof cover Size: 96 mm (w) x 45 mm (d) x 112 mm (h))

142,000 (VNĐ)

Ổ cắm dao cạo râu

45004

Ổ cắm dao cạo râu AC220V±10% Kích thước: Rộng 86 mm x Cao 146 mm Khung chính: 121 mm
(Shaver outlet AC220V±10% Size: 86 mm (w) x 146 mm Mounting centres: 121 mm)

922,000 (VNĐ)

Công tắc thẻ Simon Series 50 55503

55503

Công tắc thẻ AC220V±10%, điện trở 16AX hoặc cảm ứng 8AX
Card switch AC220V±10% 16AX resistive or 8AX inductive

484,000 (VNĐ)

Công tắc thẻ IC Simon Series 50 55503IC

55503IC

Công tắc thẻ IC AC220V±10%, điện trở 16AX hoặc cảm ứng 8AX
IC Card switch AC220V±10% 16AX resistive or 8AX inductive

1,338,000 (VNĐ)

55901

Công tắc khẩn cấp, AC220V±10% sử dụng với hệ thống chuông báo, trở lại bình thường bằng chìa khóa
(Emergency switch, AC220V±10% used with alarming system return to normal by key)

132,000 (VNĐ)

45003

Điều chỉnh nhiệt độ thông minh AC220V±10% điều chỉnh từ 15-30 độ C, nhiệt độ hoạt động từ -10-45 độ C. Kích thước: Rộng 157 mm x sâu 57 mm x cao 80 mm
(Smart temperture controller. AC220V±10%, regulation from 15
°C to 30 °C, operating temperature from -10 °C to 45 °C Size: 157 mm (w) x 57 mm (d) x 80 mm (h)

1,620,000 (VNĐ)

45002 | Chuông cửa | Chuông cửa có dây | Chuông cửa Simon

45002

Chuông cửa với 2 loại âm thanh AC220V±10%. Kích thước: Rộng 157 mm x sâu 36 mm x cao 97 mm.
(Doorbell with two kinds of sounds, AC220V±10%. Size: 157 mm (w) x 36 mm (d) x 97 mm (h)).

353,000 (VNĐ)

Ổ cắm dao cạo râu

45001

Ổ cắm dao cạo râu, AC220V±10%
(Shaver outlet, AC220V±10%)

1,259,000 (VNĐ)

 

Simon series 50 | Series 50

 

 

zalo