Simon series 52 | Series 52

CÔNG TẮC ĐƠN

 Công tắc đơn cỡ XL 16AX 250V~
Công tắc đơn Simon Seres 52 N11B
Công tắc đơn, 1 chiều (XL module)
51,000 (VNĐ)
N12B
Công tắc đơn, 2 chiều (XL module)
64,000 (VNĐ)

 

 Công tắc đơn cỡ XL, có đèn báo 16AX 250V~
Công tắc có đèn LED Simon Series 52 N13B
Công tắc đơn, 1 chiều, có đèn báo (XL module)
82,000 (VNĐ)

 

 Công tắc đơn cỡ M 16AX 250V~
Công tắc Simon Series 52 N21B
Công tắc đơn, 1 chiều (M module)
43,000 (VNĐ)
N22B
Công tắc đơn, 2 chiều (M module)
56,000 (VNĐ)
N26
Công tắc trung gian (M module)
99,000 (VNĐ)

 

 Công tắc đơn cỡ M, có đèn báo 10AX 250V~
Công tắc đơn có đèn LED N23B
Công tắc đơn, 1 chiều, có đèn báo (M module)
80,000 (VNĐ)

 

 Công tắc đơn cỡ S 16AX 250V~
N31B
Công tắc đơn, 1 chiều (S module)
43,000 (VNĐ)
N32B
Công tắc đơn, 2 chiều (S module)
56,000 (VNĐ)

 

 Công tắc đơn cỡ S 10AX 250V~
N33B
Công tắc đơn, 1 chiều, có đèn báo (S module)
79,000 (VNĐ)

 

 Công tắc đơn cỡ XS 16AX 250V~
N11A
Công tắc đơn, 1 chiều (XS module)
40,000 (VNĐ)
N12A
Công tắc đơn, 2 chiều (XS module)
46,000 (VNĐ)

 

 Công tắc đôi cỡ M (M = 2 XS) module
N44B
Công tắc đôi, 2 chiều (M module)
93,000 (VNĐ)

 

 Ổ cắm đơn, Ổ cắm đôi, Ổ cắm ba

N721
Ổ cắm 2 chấu dùng cho chấu tròn và chấu dẹt, 16A 250V~ (S module)
45,000 (VNĐ)

N82
Ổ cắm chuẩn Âu Mỹ có tiếp đất 16A 250V~ (M module)

N72
Ổ cắm 2 chấu dùng cho chấu tròn và chấu dẹt, 16A 250V~ (M module)
40,000 (VNĐ)

 

N855
Ổ cắm điều hòa 15A 250V (M module)
55,000 (VNĐ)

N801
Ổ cắm đa tiêu chuẩn, 10A 250V~ (M module)
87,000 (VNĐ)

 

N80
Ổ cắm đa tiêu chuẩn 10A 250V~ (L module)
91,000 (VNĐ)

 

 

Ổ cắm điện thoại, TV và dữ liệu

  N52 140,000 VNĐ N521 135,000 VNĐ

Ổ cắm điện thoại chuẩn RJ11 (L module)

Telephone outlet for RJ11 connector (L module)

 
           
N522 131,000 VNĐ N511 113,000 VNĐ

Ổ cắm điện thoại chuẩn RJ11 (S module)

 
           
N51   N512  
       
           
N57   N513  
       
           
N551   N53  
   
N551S6        
       
           

 

Module Ổ cắm điện thoại, TV và dữ liệu Telephone, TV and data sockets modules
  N552 205,000 VNĐ      

Ổ cắm dữ liệu chuẩn RJ45 Cat.5e (S module)

Data outlet for RJ45 connector Cat.5e (S module)

     
N552S6 245,000 VNĐ      

Ổ cắm dữ liệu chuẩn RJ45 Cat.5e (S module)

Data outlet for RJ45 connector Cat.5e (S module)

     
Nút bấm  
  52302 859,000 VNĐ   52303 923,000 VNĐ

Công tắc nút nhấn chuông có đèn báo "Không làm phiền", 1A 250V

Doorbell switch with "Do not Disturb" indicator

Công tắc nút nhấn chuông có đèn báo "Không làm phiền", 1A 250V

Doorbell switch with "Do not Disturb" and "Make Up Room" indicator

           
  52301 106,000 VNĐ      

Công tắc nút nhấn chuông cửa

Doorbell switch

     
Thiết bị kiểm soát và điều khiển quạt, đèn Lighting fan control and regulation
  N201 225,000 VNĐ   N202 235,000 VNĐ

Chiết áp đèn sợi đốt, công suất 400W (M module)

400W Dimmer switch for incandescent load (M module)

Chiết áp điều khiển quạt 200W (M module)

200W Fan speed control switch (M module)

Thiết bị khác Others
  N04 12,000 VNĐ   N01 12,000 VNĐ

Mặt che trơn (XL module)

Blank plate (XL module)

Mặt che trơn (L module)

Blank plate (L module)

           

 

 

Thiết bị khác Others
  N02 12,000 VNĐ   N03 12,000 VNĐ

Mặt che trơn (M module)

Blank plate (M module)

 

Mặt che trơn (S module)

Blank plate (S module)

           
  N00 12,000 VNĐ   N60 172,000 VNĐ

Mặt che trơn (XS module)

Blank plate (XS module)

Đèm báo LED màu vàng, 2W (M module)

2W LED pilot lamp (yellow light) (M module)

Khung viền Frames
  520 27,000 VNĐ   52M0 54,000 VNĐ
Khung dọc 74x120mm (Khung bên trong 42x74mm)  
           
  52R0 66,000 VNĐ   52L0 72,000 VNĐ
   
           
  521 27,000 VNĐ   522 27,000 VNĐ
   
           
Công tắc Switches
           
           
       
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zalo