Series 60 | Simon Series 60

 

 

 

 

 Công tắc 10AX AC250V

 

Switches, 10AX AC250V

           
 

60101-50

94,000 VNĐ  

601011LED-50

172,000 VNĐ

Công tắc đơn, 1 chiều

1-Gang 1-way switch

Công tắc đơn, 1 chiều có đèn LED

1-Gang 1-way switch with LED indicator

     

60201-50

109,000 VNĐ  

60398LED-50

264,000 VNĐ

Công tắc đơn, 2 chiều

1-Gang 2-way switch

Công tắc đôi, 1 chiều có đèn LED

2-Gang 1-way switch with LED indicator

     

60397-50S

178,000 VNĐ  

60271LED-50

307,000 VNĐ

Công tắc đơn, 2 chiều, 2 cực

1-Gang double-pole 2-way switch

Công tắc ba, 1 chiều có đèn LED

3-Gang 1-way switch with LED indicator

     

60397-50H

188,000 VNĐ

 

 

 

Công tắc trung gian đơn

1-Gang intermediate switch

     
         
 

60398-50

121,000 VNĐ      

Công tắc đôi, 1 chiều

2-Gang 1-way switch

     
       

60397-50

158,000 VNĐ      

Công tắc đôi, 2 chiều

2-Gang 2-way switch

     
 

60371-50

139,000 VNĐ      

Công tắc ba, 1 chiều

3-Gang 1-way switch

     
       

60372-50

194,000 VNĐ      

Công tắc ba, 2 chiều

3-Gang 2-way switch

     
         

 

 Nút bấm 10AX 250V

 

Push-buttons, 10AX AC250V

           
 

60E604

1,382,000 VNĐ  

60E608

1,584,000 VNĐ

Nút nhấn chuông với đèn báo " Không làm phiền " và " Mời dọn phòng "

Doorbell switch with " Do not disturb " and " Make up room " indicator

Nút nhấn chuông với đèn báo " Không làm phiền " và " Mời dọn phòng " (Màn mình LCD).

Doorbell switch with " Do not disturb " and " Make up room " indicator (LCD screen)

       
 

60150-50

104,000 VNĐ  

D60397-50

164,000 VNĐ

Công tắc nút nhấn chuông

Doorbell switch

Bộ công tắc với đèn báo " Không làm phiền " và " Mời dọn phòng "

Switch with " Do not disturb " and " Make up room " indicator

       
Sản phẩm được bảo hành 30 tháng kể từ ngày mua hàng
Giá trên đã bao gồm thuế VAT
1
 

 

 

 

 

 Ổ cắm

 

Socket-outlets

           
 

60430-50

141,000 VNĐ  

60431-50

172,000 VNĐ

Ổ cắm đa tiêu chuẩn 10A 250V

10A multi-standard socket

Bộ ổ cắm 2 chấu,dùng cho chấu tròn và chấu dẹt, và 1 ổ cắm đa tiêu chuẩn,10A 250V

10A  2-pin socket for flat and round pins and multi-standard socket

       
 

60456-50

131,000 VNĐ      

Ổ cắm đôi, 2 chấu, dùng cho chấu tròn và chấu dẹt, 10A 250V

10A twin 2-pin socket for flat and round pins

     
         

 

 Ổ cắm điện thoại, TV và dữ liệu

 

Telephone, TV and data sockets

 

60480-50

158,000 VNĐ  

60488-50

251,000 VNĐ

Bộ ổ cắm điện thoại chuẩn RJ11

Telephone outlet for RJ11 connector

Bộ đôi ổ cắm điện thoại chuẩn RJ11

Twin Telephone outlet for RJ11 connector

       
 

60476-50

105,000 VNĐ  

60475-50

191,000 VNĐ

Ổ cắm TV

TV outlet

Ổ cắm TV kết nối chuẩn F

TV outlet F tybe connector

       
 

60473-50

254,000 VNĐ  

60486-50

232,000 VNĐ

Ổ cắm TV kết nối chuẩn F

TV outlet F tybe connector for serial connection

Bộ ổ cắm TV và FM kết nối chuẩn F

TV and FM outlet F tybe connector

       
 

60478-50

152,000 VNĐ  

60479-50

249,000 VNĐ

Bộ đôi ổ cắm TV

Twin TV outlet

Bộ 2 ổ cắm TV đầu ra kết nối chuẩn F

Twin TV outlet F tybe connector

Sản phẩm được bảo hành 30 tháng kể từ ngày mua hàng
Giá trên đã bao gồm thuế VAT
2
 

 

 

 

 

 Ổ cắm điện thoại, TV và dữ liệu

 

Telephone,TV and telecommunication outlets modules

           
 

60591S-50

172,000 VNĐ  

60593S-50

258,000 VNĐ

Ổ cắm dữ liệu chuẩn RJ45 Cat.5e

Data outlet for RJ45 connector Cat.5e

Bộ 2 ổ cắm dữ liệu chuẩn RJ45 Cat.5e

Twin data outlet for RJ45 connector Cat.5e

   

60591S6-50

185,000 VNĐ

60593S6-50

279,000 VNĐ

Ổ cắm dữ liệu chuẩn RJ45 Cat.6

Data outlet for RJ45 connector Cat.6

Bộ 2 ổ cắm dữ liệu chuẩn RJ45 Cat.6

Twin data outlet for RJ45 connector Cat.6

       
 

60599S-50

251,000 VNĐ  

60492S-50

251,000 VNĐ

Bộ ổ cắm điện thoại chuẩn RJ11 và ổ cắm dữ liệu chuẩn RJ45 Cat.5e

Telephone for RJ11 and data for RJ45 Cat.5e outlet

Bộ ổ cắm TV và ổ cắm dữ liệu chuẩn RJ45 Cat.5e

TV and data for RJ45 connector Cat.5e outlet

   

60599S6-50

262,000 VNĐ

60492S6-50

262,000 VNĐ

Bộ ổ cắm điện thoại chuẩn RJ11 và ổ cắm dữ liệu chuẩn RJ45 Cat.6

Telephone for RJ11 and data for RJ45 Cat.6 outlet

Bộ ổ cắm TV và ổ cắm dữ liệu chuẩn RJ45 Cat.6

TV and data for RJ45 connector Cat.6 outlet

       
 

60491-50

234,000 VNĐ      

Bộ ổ cắm TV và điện thoại chuẩn RJ11

TV and telephone for RJ11 connector outlet

     
         

 

 Thiết bị kiểm soát và điều khiển đèn

 

Lighting control and regulation

           
 

60E301

1,148,000 VNĐ  

60E401

1,043,000 VNĐ

Công tắc cảm biến hiện diện 160W

160W Presence delector switch

Công tắc đièu khiển đèn bằng giọng nói 160W

160W Voice and light switch

       
 

60E501

887,000 VNĐ  

60E101

358,000 VNĐ
 

Công tắc thời gian trễ, công suất 160W

160W Touch time delay switch

 

Chiết áp đèn sợi đốt dạng xoay, công suất 500W

500W dimmer switch for incandescent load

       
 

60E102

507,000 VNĐ      
 

Chiết áp đèn sợi đốt dạng ấn xoay, công suất 500W

500W press and rotary dimmer for incandescent load

     
         
Sản phẩm được bảo hành 30 tháng kể từ ngày mua hàng
Giá trên đã bao gồm thuế VAT
3
 

 

 

 

 

 

Ổ cắm

 

Socket-outlets

           
 

60800Y1-50

174,000 VNĐ  

60800Y2-50

272,000 VNĐ

Ổ cắm loa

Speaker outlet

Bộ đôi ổ cắm loa

Twin speaker outlet

       
 

60853-50

202,000 VNĐ  

60859-50

519,000 VNĐ

Chiết áp điều chỉnh âm lượng 3W

3W volume control switch

Bộ chiết áp điều chỉnh âm lượng xoay 4 vị trí và không có vị trí " tắt"

Channel and volume control switch

     

60855-50

202,000 VNĐ      

Chiết áp điều chỉnh âm lượng 5W

5W volume control switch

     
         

 

Thiết bị khác

 

Others

           
 

60802Y-50

433,000 VNĐ  

60800-50

67,000 VNĐ

Đèn báo LED màu vàng, 2W

2W LED pilot lamp (yellow light)

Mặt che trơn

Blank plate

       
 

60802LED-50

506,000 VNĐ      

Đèn báo LED màu trắng, 2W

2W LED pilot lamp (white light)

     
         
 

60526-50

555,000 VNĐ  

60526IC-50

1,257,000 VNĐ

Công tắc thẻ IC, 220V± 10%, 16A

16A card switch

Công tắc thẻ IC, AC 220V± 10%, 20A

20A IC card switch

       
 

S154

142,000 VNĐ  

S155

142,000 VNĐ

Bộ mặt che chống nước cho công tắc

Switch waterproof cover

Bộ mặt che chống nước cho ổ cắm

Socket waterproof cover

       
 

60809-50

191,000 VNĐ  

60493-30

745,000 VNĐ

Công tắc khẩn cấp

Emergency switch

Ổ cắm AV-S

AV-S outlet

       
Sản phẩm được bảo hành 30 tháng kể từ ngày mua hàng
Giá trên đã bao gồm thuế VAT
4
 

 

 

 

 

 

 Thiết bị khác

 

Others

           
 

60494-30

461,00 VNĐ  

60495-30

446,000 VNĐ

Bộ ổ cắm USB và HDMI

USB-HDMI outlet

Bộ ổ cắm VGA và ổ cắm tai nghe 3,5

VGA-3,5 earphone outlet

       
 

60E601

3,020,000 VNĐ  

60900-39

6,000 VNĐ

Công tắc thẻ RFID

Card switch with RFID

Mặt viền trong màu trắng

White inner frame

       

 

 Đế âm

 

Mounting boxes

           
 

45DH76-1

112,000 VNĐ  

45DH76-2

223,000 VNĐ

Đế âm đơn, kim loại

1-Gang metal mounting box

Đế âm đôi, kim loại

2-Gang metal mounting box

       
 

45DH76-3

334,000 VNĐ  

45DH76-4

445,000 VNĐ

Đế âm ba, kim loại

3-Gang metal mounting box

Đế âm bốn, kim loại

4-Gang metal mounting box

           
 

45DH75-5

556,000 VNĐ      

Đế âm năm, kim loại

5-Gang metal mounting box

     
         

 

  Module cho công tắc và nút bấm

 

Rockers

           
 

60010-30

14,000 VNĐ  

60026-30

20,000 VNĐ

Mặt viền công tắc đơn

1-Gang rocket

Mặt viền công tắc đôi

2-Gang rocket

       
Sản phẩm được bảo hành 30 tháng kể từ ngày mua hàng
Giá trên đã bao gồm thuế VAT
5
 

 

 

 

 

 

 Module cho công tắc và nút bấm

 

Rockers

           
 

60033-30

20,000 VNĐ  

60015-30

23,000 VNĐ

Mặt viền công tắc ba

3-Gang rocket

Mặt viền nút nhấn chuông

Doorbell rocket

       
 

60011-30

20,00 VNĐ  

60017-30

20,000 VNĐ

Mặt viền công tắc đơn có đèn LED

1-Gang rocket with LED

Mặt viền nút nhấn chuông có đèn LED

Doorbell rocket with LED

       

 

 Khung viền

 

Frames

           
 

60610-30

11,000 VNĐ  

60620-30

21,000 VNĐ

Mặt viền ngoài đơn, màu trắng

1-Gang white frame

Mặt viền ngoài đôi, màu trắng

2-Gang white frame

       
 

60630-30

31,000 VNĐ  

60640-30

36,000 VNĐ
 

Mặt viền ngoài ba, màu trắng

3-Gang white frame

 

Mặt viền ngoài bốn, màu trắng

4-Gang white frame

       
 

60650-30

47,000 VNĐ      
 

Mặt viền ngoài năm, màu trắng

5-Gang white frame

     
         

 

 Các loại khung viền có sẵn màu sắc khác

 

Customized rockers and frames available in different colours.

         

Trắng

White

Đen kim loại

Metallic Black

Xanh da trời

Blue

Màu ngà voi

Ivory

Các ​màu khác tham khảo

Reference colous

       

Bạc sáng

Lucid Silver

Bạc đục

Opaque Silver

Vàng

Gold

Vàng mờ

Matt Gold

           
Sản phẩm được bảo hành 30 tháng kể từ ngày mua hàng
Giá trên đã bao gồm thuế VAT
6
 

 

 

zalo