Hướng dẫn chọn và lắp đặt ổ cắm âm sàn cao cấp chống biến dạng Simon

HƯỚNG DẪN CHỌN VÀ LẮP ĐẶT Ổ CẮM ÂM SÀN CAO CẤP CHỐNG BIẾN DẠNG SIMON TÂY BAN NHA

 

MÀU SẮC

MÀU SẮC Ổ ÂM SÀN THIẾT BỊ ĐIỆN SIMON

 
Màu Bạc Màu Đồng Thép không gỉ

 

HÌNH DẠNG

     
DẠNG BẬT
DẠNG TRƯỢT
     
HÌNH TRÒN
     
HÌNH VUÔNG
     

 

CHỨC NĂNG

Ổ CẮM
STT Mã sản phẩm Màu Hình ảnh Diễn giải
DẠNG BẬT
Ổ CẮM ĐÔI
1 TD120F5H Bạc   Ổ cắm âm sàn gồm 1 ổ cắm 2 chấu đa tiêu chuẩn và 1 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn, 10A 250V~
2 TD120F5 Đồng   Ổ cắm âm sàn gồm 1 ổ cắm 2 chấu đa tiêu chuẩn và 1 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn, 10A 250V~
3 TC120F5 Thép không gỉ   Ổ cắm âm sàn gồm 1 ổ cắm 2 chấu đa tiêu chuẩn và 1 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn, 10A 250V~, chất liệu Thép không gỉ.
4 TD120F25H Bạc   Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn, 10A 250V~
5 TD120F25 Đồng   Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn, 10A 250V~
6 TC120F25 Thép không gỉ   Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn, 10A 250V~, chất liệu Thép không gỉ.
7 TZ120F5 Đồng   Ổ cắm âm sàn gồm 1 ổ cắm 2 chấu đa tiêu chuẩn và 1 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn, 10A 250V~
8 TZ120F5S Thép không gỉ   Ổ cắm âm sàn gồm 1 ổ cắm 2 chấu đa tiêu chuẩn và 1 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn, 10A 250V~, chất liệu Thép không gỉ.
9 TZ120F25 Đồng   Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn, 10A 250V~
10 TZ120F25S Thép không gỉ   Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn, 10A 250V~, chất liệu Thép không gỉ.
Ổ CẮM ĐƠN KÈM 1 ĐIỆN THOẠI
1 TZ120F2V Đồng   Ổ cắm âm sàn gồm 1 ổ cắm điện thoại và 1 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn, 10A 250V~
Ổ CẮM ĐƠN KÈM 1 MẠNG
2 TZ120F3V Đồng   Ổ cắm âm sàn gồm 1 ổ cắm dữ liệu mạng Cat.5e và 1 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn, 10A 250V~
Ổ CẮM ĐƠN KÈM 1 TIVI
3 TZ120F22V Đồng   Ổ cắm âm sàn gồm 1 ổ cắm Tivi và 1 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn, 10A 250V~
DẠNG TRƯỢT
Ổ CẮM ĐÔI
1 TH120F5 Đồng   Ổ cắm âm sàn gồm 1 ổ cắm 2 chấu đa tiêu chuẩn và 1 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn, 10A 250V~
2 TH120F25 Đồng   Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn, 10A 250V~
HÌNH TRÒN
Ổ CẮM ĐÔI
  TD130Y3H Đồng   Ổ cắm âm sàn dạng tròn gồm 2 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn, 10A 250V~
  TD130Y3 Đồng   Ổ cắm âm sàn dạng tròn gồm 2 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn, 10A 250V~
Ổ CẮM ĐƠN
  TD130Y7H Đồng   Ổ cắm âm sàn dạng tròn gồm 1 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn, 10A 250V~
  TD130Y7 Đồng   Ổ cắm âm sàn dạng tròn gồm 1 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn, 10A 250V~
HÌNH VUÔNG
Ổ CẮM BỐN
1 TD145F1H Bạc   Ổ cắm âm sàn dạng hình vuông gồm 2 ổ cắm 2 chấu đa tiêu chuẩn và 2 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn, 10A 250V~
2 TD145F1 Đồng   Ổ cắm âm sàn dạng hình vuông gồm 2 ổ cắm 2 chấu đa tiêu chuẩn và 2 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn, 10A 250V~
3 TD145F5H Bạc   Ổ cắm âm sàn dạng hình vuông gồm 4 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn, 10A 250V~
4 TD145F5 Đồng   Ổ cắm âm sàn dạng hình vuông gồm 4 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn, 10A 250V~
Ổ CẮM ĐÔI
1 TD145F4H     Ổ cắm âm sàn dạng hình vuông gồm 1 ổ cắm 2 chấu đa tiêu chuẩn và 1 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn, 10A 250V~
2 TD145F4 Đồng   Ổ cắm âm sàn dạng hình vuông gồm 1 ổ cắm 2 chấu đa tiêu chuẩn và 1 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn, 10A 250V~
Ổ CẮM ĐÔI KÈM 2 ĐIỆN THOẠI
3 TD145F6H     Ổ cắm âm sàn dạng hình vuông gồm 2 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn và 2 ổ cắm điện thoại, 10A 250V~
4 TD145F6 Đồng   Ổ cắm âm sàn dạng hình vuông gồm 2 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn và 2 ổ cắm điện thoại, 10A 250V~

 

MẠNG
STT        
DẠNG BẬT
MẠNG BA
1 TD120F20H Bạc    
2 TD120F20 Đồng    
3 TC120F20 Thép không gỉ    
4 TZ120F20 Đồng    
5 TZ120F20S Thép không gỉ    
MẠNG ĐÔI
1 TD120F23H Bạc    
2 TD120F23 Đồng    
3 TC120F23 Thép không gỉ    
  TZ120F23 Đồng    
  TZ120F23S Thép không gỉ    
MẠNG ĐÔI KÈM 1 ĐIỆN THOẠI
1 TD120F26H Bạc    
2 TD120F26 Đồng    
3 TC120F26 Thép không gỉ    
4 TZ120F26 Đồng    
5 TZ120F26S Thép không gỉ    
MẠNG ĐÔI KÈM 1 TIVI
1 TD120F28H Bạc    
2 TD120F28 Đồng    
3 TC120F28 Thép không gỉ    
4 TZ120F28 Đồng    
5 TZ120F28S Thép không gỉ    
MẠNG ĐƠN KÈM 2 ĐIỆN THOẠI
1 TD120F27H Bạc    
2 TD120F27 Đồng    
3 TC120F27 Thép không gỉ    
4 TZ120F27 Đồng    
5 TZ120F27S Thép không gỉ    
MẠNG ĐƠN KÈM 1 ĐIỆN THOẠI
  TD120F19H Bạc    
  TD120F19 Đồng    
  TC120F19 Thép không gỉ    
  TZ120F19 Đồng    
  TZ120F19S Thép không gỉ    
MẠNG ĐƠN KÈM 1 Ổ CẮM ĐƠN
  TZ120F3V Đồng    
DẠNG TRƯỢT
MẠNG BA
  TH120F20 Đồng    
MẠNG ĐÔI
  TH120F23 Đồng    
MẠNG ĐÔI KÈM 1 ĐIỆN THOẠI
  TH120F26 Đồng    
MẠNG ĐÔI KÈM 1 TIVI
  TH120F28 Đồng    

MẠNG ĐƠN KÈM 2 ĐIỆN THOẠI

  TH120F27 Đồng    
MẠNG ĐƠN KÈM 1 ĐIỆN THOẠI
  TH120F19 Đồng    

 

ĐIỆN THOẠI
STT        
DẠNG BẬT
Ổ CẮM ĐIỆN THOẠI ĐÔI
  TD120F6H Bạc    
  TD120F6 Đồng    
  TC120F6 Thép không gỉ    
  TZ120F6 Đồng    
  TZ120F6S Thép không gỉ    
Ổ CẮM ĐIỆN THOẠI ĐÔI KÈM 1 MẠNG
  TD120F27H Bạc    
  TD120F27 Đồng    
  TC120F27 Thép không gỉ    
  TZ120F27 Đồng    
  TZ120F27S Thép không gỉ    
Ổ CẮM ĐIỆN THOẠI ĐÔI KÈM 1 TIVI
  TD120F29H Bạc    
  TD120F29 Đồng    
  TC120F29 Thép không gỉ    
  TZ120F29 Đồng    
  TZ120F29S Thép không gỉ    
Ổ CẮM ĐIỆN THOẠI ĐƠN KÈM 2 MẠNG
  TD120F26H Bạc    
  TD120F26 Đồng    
  TC120F26 Thép không gỉ    
  TZ120F26 Đồng    
  TZ120F26S Thép không gỉ    
Ổ CẮM ĐIỆN THOẠI ĐƠN KÈM 1 MẠNG
  TD120F19H Bạc    
  TD120F19 Đồng    
  TC120F19 Thép không gỉ    
  TZ120F19 Đồng    
  TZ120F19S Thép không gỉ    
Ổ CẮM ĐIỆN THOẠI ĐƠN KÈM 1 TIVI
  TD120F21H Bạc    
  TD120F21 Đồng    
  TC120F21 Thép không gỉ    
  TZ120F21 Đồng    
  TZ120F21S Thép không gỉ    
Ổ CẮM ĐIỆN THOẠI ĐƠN KÈM 1 Ổ CẮM
  TZ120F2V Đồng    
DẠNG TRƯỢT
Ổ CẮM ĐIỆN THOẠI ĐÔI
  TH120F6 Đồng    
Ổ CẮM ĐIỆN THOẠI ĐÔI KÈM 1 MẠNG
  TH120F27 Đồng    
Ổ CẮM ĐIỆN THOẠI ĐÔI KÈM 1 TIVI
  TH120F29 Đồng    
Ổ CẮM ĐIỆN THOẠI ĐƠN  KÈM 2 MẠNG
  TH120F26 Đồng    
Ổ CẮM ĐIỆN THOẠI ĐƠN  KÈM 1 MẠNG
  TH120F19 Đồng    
Ổ CẮM ĐIỆN THOẠI ĐƠN  KÈM 1 TIVI
  TH120F21 Đồng    
DẠNG TRÒN
Ổ CẮM ĐIỆN THOẠI BA        
  TD130Y2H Bạc    
  TD130Y2 Đồng    
Ổ CẮM ĐIỆN THOẠI ĐÔI
  TD130Y4H Bạc    
  TD130Y4 Đồng    
DẠNG VUÔNG
Ổ CẮM ĐIỆN THOẠI ĐÔI KÈM 2 Ổ CẮM
  TD145F6H Bạc    
  TD145F6 Đồng    

 

TIVI
         
DẠNG BẬT
TIVI ĐÔI KÈM 1 LOA
  TD120F10H Bạc    
  TD120F10 Đồng    
  TC120F10 Thép không gỉ    
  TZ120F10 Đồng    
  TZ120F10S Thép không gỉ    
TIVI ĐƠN KÈM 2 ĐIỆN THOẠI
  TD120F29H Bạc    
  TD120F29 Đồng    
  TC120F29 Thép không gỉ    
  TZ120F29 Đồng    
  TZ120F29S Thép không gỉ    
TIVI ĐƠN KÈM 1 ĐIỆN THOẠI
  TD120F21H Bạc    
  TD120F21 Đồng    
  TC120F21 Thép không gỉ    
  TZ120F21 Đồng    
  TZ120F21S Thép không gỉ    
TIVI ĐƠN KÈM 2 MẠNG
  TD120F28H Bạc    
  TD120F28 Đồng    
  TC120F28 Thép không gỉ    
  TZ120F28 Đồng    
  TZ120F28S Thép không gỉ    
TIVI ĐƠN KÈM 1 Ổ CẮM
  TZ120F22V Đồng    
DẠNG TRƯỢT
TIVI ĐÔI KÈM 1 LOA
  TH120F10 Đồng    
TIVI ĐƠN KÈM 2 ĐIỆN THOẠI
  TH120F29 Đồng    
TIVI ĐƠN KÈM 1 ĐIỆN THOẠI
  TH120F21 Đồng    
TIVI ĐƠN KÈM 1 MẠNG
  TH120F28 Đồng    

 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục:

Viết Bình luận

 

zalo